Presa de possessió de la nova consellera de Cultura (08.09.20)