Amb els pares i els germans

Amb els pares, Joaquim i Carme, i els germans, Pere, Pep i Montse