Compareixença del president Aragonès i l'alcaldessa Colau (27.05.21)