• Història de la presidència

Història de la presidència

Escut de la Generalitat de Catalunya

L'Estatut d'autonomia de Catalunya configura la Generalitat com un ens complex integrat per tres institucions:

  • El Parlament
  • La Presidència de la Generalitat
  • El Consell Executiu o Govern

El president és elegit pel Parlament entre els seus membres i nomenat pel rei i concentra dos tipus de funcions: representatives i governatives.

Funcions representatives

El president de la Generalitat té la més alta representació de la Generalitat i l'ordinària de l'Estat a Catalunya i li correspon:

  • Mantenir les relacions amb les altres institucions de l'Estat i la resta de les comunitats autònomes
  • Convocar les eleccions al Parlament de Catalunya
  • Nomenar els alts càrrecs que les lleis determinin

Com a representant ordinari de l'Estat a Catalunya, promulga en nom del rei les lleis de Catalunya.

Funcions governatives

El president forma part del Consell Executiu i és qui el dirigeix i el coordina, establint les directrius generals de l'acció de govern. En aquest sentit:

  • Nomena els consellers
  • Convoca i presideix les reunions del Govern
  • Signa els decrets acordats pel Consell Executiu i ordena que es publiquin.

Com a representant ordinari de l'Estat a Catalunya, promulga en nom del rei les lleis de Catalunya.