Compareixença del president Aragonès acompanyat del Govern (Autor: Ruben Moreno)