De vacances a Holanda amb la família

Amb la seva dona Carola i els seus tres fills, la Carola, el Guillem i l'Helena