Amb la mare i els avis materns

Amb la mare, els avis Maria i Mingu i els germans Pep i Montse