26 maig 2023 | - | Tarragona (Tarragonès)

La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart i González, i la delegada de Serveis Territorials de Tarragona, Virginia Martínez Torres, assistiran al sopar col·legial 2023 dels Graduats Socials de Tarragona.