El president Aragonès durant l'acte d'homenatge a Francesc Vendrell (foto: Arnau Carbonell)

El president Aragonès anuncia que les beques Canigó portaran el nom de Francesc Vendrell, en honor al diplomàtic català

event_note Nota de premsa

El president Aragonès anuncia que les beques Canigó portaran el nom de Francesc Vendrell, en honor al diplomàtic català

  1. El cap de l’Executiu encapçala l’acte d’homenatge a Vendrell, organitzat per la Generalitat
  2. El Govern ha augmentat un 50% la dotació de les beques i hi ha destinat mig milió d’euros.

The President of the Government of Catalonia, Pere Aragonès i Garcia, announced this afternoon that the Canigó grants for internships in international organisations will now be named the Francesc Vendrell Canigó grants to “confer on them the prestige associated with the most important Catalan diplomat in our history”.

The President made this announcement during a tribute to Vendrell, who was a lawyer and senior United Nations official, in which the Government of Catalonia, the Parliament and Ramon Llull University paid homage to the Catalan diplomat. As the head of the Catalan Government explained, “our aim is to preserve his legacy and his expertise and also to promote a diplomatic calling among the younger generations”.

The President of the Government of Catalonia concluded the tribute and underlined the importance of the Universal Declaration of Human Rights for multilateralism and how “Catalonia can contribute to the international community as a whole, drawing inspiration from the expertise of Francesc Vendrell”.“We don’t think about what the international community can contribute to Catalonia’s problems, but what Catalonia can contribute to the problems and challenges that we share with the international community as a whole”, he added.

The Minister for Foreign Action and European Union, Meritxell Serret i Aleu, also spoke at the event, praising the figure of Vendrell as a respected diplomat in Catalonia and around the world. ”A unique voice abroad that advocated for dialogue, understanding and active listening in the resolution of conflicts”, said Minister Serret.

The Minister for Foreign Action also stressed the Government of Catalonia’s commitment to the professionalisation of international relations: “We have increased the Canigó grants by 50% and allocated half a million euros. This is the highest allocation in the last 10 years”.

These grants have been awarded since 2005, enabling more than 200 young Catalans to obtain unique professional experience in nearly 50 world-renowned organisations, such as the FAO, OECD, UNHCR, and UNICEF. The main objective is to promote study and work placements in public international intergovernmental and multilateral organisations, including the institutions of the European Union, with a permanent and independent organisational structure.

El president Aragonès durant l'acte d'homenatge a Francesc Vendrell (foto: Arnau Carbonell)
El president Aragonès durant l'acte d'homenatge a Francesc Vendrell (foto: Arnau Carbonell)
{"name":"2023/11/20/19/45/1f15d6a3-5c1e-4db8-b333-56a5b4d491d1.jpeg","author":"Arnau Carbonell","type":"0","location":"0","weight":75428}

El president de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, ha anunciat aquesta tarda que les beques Canigó per a la realització de pràctiques en organismes internacionals passaran a denominar-se Beques Canigó Francesc Vendrell per “associar-les al prestigi del que ha estat el diplomàtic català més important de tota la nostra història”. El cap de l’Executiu ha fet aquest anunci durant l’acte d’homenatge a Vendrell, en què la Generalitat, el Parlament i la Universitat Ramon Llull han honrat la figura del diplomàtic català. Tal i com ha explicat el cap de l’Executiu, “la nostra voluntat és preservar el seu llegat i el seu mestratge i també promoure la vocació diplomàtica entre les generacions més joves”.

El president de la Generalitat ha clos l’homenatge i ha subratllat la importància de la Declaració Universal dels Drets Humans per al multilateralisme i com “Catalunya pot aportar al conjunt de la comunitat internacional inspirant-se amb el mestratge de Francesc Vendrell”. “No pensem en què pot aportar la comunitat internacional als problemes de Catalunya, sinó què pot aportar Catalunya als problemes i els reptes que compartim amb el conjunt de la comunitat internacional”, ha afegit.

La consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret i Aleu, també ha intervingut a l’acte, des d’on ha reinvidicat la figura de Vendrell com a diplomàtic respectat a Catalunya i al món. “Una veu única a l’exterior que apostava pel diàleg, l’entesa i l’escolta activa en la resolució de conflictes", ha dit Serret.

La titular d’Exteriors també ha recordat l’aposta del Govern per la professionalització de les relacions internacionals: "Hem augmentat un 50% la dotació de les beques Canigó i hi destinem mig milió d’euros. Parlem de la dotació més alta dels darrers 10 anys”.

El president Aragonès i la consellera Serret durant l'acte d'homenatge a Francesc Vendrell (foto: Arnau Carbonell){"name":"2023/11/20/19/46/bb6f9fda-4ce4-4313-9ef5-93140237ac53.jpeg","author":"Arnau Carbonell","type":"0","location":"0","weight":125020}

Des del 2005 es convoquen aquestes beques, que han permès a més de 200 joves catalans viure una experiència professional única en prop de 50 organitzacions de referència mundial, com la FAO, l’OCDE, ACNUR i UNICEF. L'objectiu principal és fomentar les pràctiques d’estudi i treball en organitzacions internacionals públiques de caràcter intergovernamental i multilaterals, incloses les institucions de la Unió Europea, amb una estructura orgànica permanent i independent.

L’ocasió ha comptat amb un diàleg entre Álvaro de Soto, exsubsecretari general de l'ONU i representant especial del secretari general de les Nacions Unides al procés de pau d'El Salvador i Guatemala; i David Loyn, periodista i professor del Departament d'Estudis de la Guerra del Kings College de Londres. Els experts han repassat la trajectòria internacional de l’emissari català a l’Amèrica Central, la Timor de l’Est i a l’Afganistan i han destacat la ferma convicció europeista de Vendrell i la seva voluntat per trobar finestres d’oportuntiat en els conflictes.


Francesc Vendrell

Franesc Vendrell (Barcelona, 1940) va ser un advocat i alt funcionari de les Nacions Unides. El 1968 va iniciar la seva carrera diplomàtica a l'ONU, on va tenir un paper rellevant en diversos processos de pau de l'Amèrica Central (El Salvador, Nicaragua, Guatemala i Haití), i en missions a l'Àsia Oriental i el Pacífic (Afganistan, Cambodja, Timor de l’Est, Papua Nova Guinea...). Va encapçalar la missió de les Nacions Unides a l’Afganistan entre els anys 2000 i el 2002 fins a exercir-hi com a representant de la Unió Europea aquell mateix any. Anteriorment, havia ocupat el càrrec de director de les Nacions Unides a Nova York per a Àsia i el Pacífic.

Vendrell va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi l’any 2002 en reconeixement a la seva trajectòria com a mediador en conflictes internacionals a diversos continents. El Parlament de Catalunya també li va atorgar l'any 2002 la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya, distinció honorífica com a reconeixement per la seva trajectòria en defensa dels drets humans i de la pau, i especialment per la seva destacada intervenció com a representant de l'ONU en la pacificació de l'Afganistan