1. El cap de l’Executiu ha culminat el seu viatge a Belfast amb una trobada amb la primera ministra d’Irlanda del Nord, Michelle O'Neill

The President of the Government of Catalonia, Pere Aragonès i Garcia, met in Northern Ireland with First Minister Michelle O'Neill as part of his institutional visit to Belfast to "strengthen relations with Northern Ireland" and "exchange thoughts not only on the political situation, but also on the way of governing"and "prioritising agreements with social agents".

Speaking to the media after the meeting, President Aragonès emphasised that "in Ireland there was an agreement to be able to hold a referendum if certain conditions were met", and added "that is what we are looking for in Catalonia". Likewise, Aragonès announced that over the next four years his first objective "is that an agreement can be reached between all the parties", "that we set the conditions under which we consider that a referendum should be able to be held, is legitimate and the result of which we would accept".

In this regard, the President said that "Northern Ireland has begun a new era for change, a new era of government, to deliver policies that are good for the people""If it has been possible to do this in Northern Ireland, with everything the country has gone through, it must also be possible to do it in Catalonia to resolve the conflict between Catalonia and Spain," the President pointed out.

Aragonès concluded by saying that it is necessary to put "the democratic solution first", adding that this must be done "through demands and through negotiation". He stated his belief that "this is the best solution there can be in any political conflict, including the political conflict between Catalonia and Spain".

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha reunit amb la primera ministre d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill
El president Aragonès amb la primera ministre d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill (Fotografia: Arnau Carbonell)
{"name":"2024/04/24/18/31/a3b99a4d-8c3b-4ed8-bc56-6eedc18b6dc0.jpg","author":"Arnau Carbonell","type":"0","location":"0","weight":"95666"}

El president de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, s’ha reunit a Irlanda del Nord amb la primera ministra, Michelle O’Neill, en el marc del viatge institucional a Belfast, per “enfortir les relacions amb Irlanda” i per “intercanviar no només la situació política, sinó també la manera de governar” i “prioritzant els acords amb els agents socials”.

En declaracions als mitjans, després de la trobada, el cap de l’Executiu ha posat de relleu que “a Irlanda va haver-hi un acord per poder realitzar un referèndum si es donaven determinades condicions”, i ha afegit “això és el que busquem a Catalunya”. Així mateix, Aragonès ha anunciat que durant els propers quatre anys el seu primer objectiu “és que es pugui arribar a un acord entre totes les parts”, “que fixem les condicions en les que considerem que un referèndum s’ha de poder fer, és legítim i acceptaríem el resultat” ha destacat.

En aquest sentit, el president ha declarat que “Irlanda del Nord ha començat una nova era pel canvi, una nova era del govern, per oferir bones polítiques per a la gent”. “Si ha estat possible fer això a Irlanda, amb tot el context que s'ha viscut, ha de ser possible també fer-ho a Catalunya per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya” ha senyalat el president.

El president Aragonès amb la primera ministre d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill. (Fotografia: Arnau Carbonell)
El president Aragonès amb la primera ministre d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill (Fotografia: Arnau Carbonell)
{"name":"2024/04/24/18/33/3db10b32-e675-4d10-84bc-afbf93bac05b.jpg","author":"Arnau Carbonell","type":"0","location":"0","weight":"150586"}

En aquesta línia, el cap de l’Executiu ha conclòs que cal posar “la solució democràtica per davant”, tot afegint que, cal fer-ho, “des de l'exigència i des de la negociació”. El president creu que “aquesta és la millor solució que pot haver-hi a qualsevol conflicte polític, també al conflicte polític entre Catalunya i Espanya”.