1. El cap de l’Executiu considera una “fita històrica” l’aprovació, avui, de la llei d’amnistia al Congrés dels Diputats, i assegura que el Govern i la societat catalana “estaran amatents” perquè “s’apliqui a tothom i amb la màxima celeritat possible”
  2. Destaca que “l’amnistia, per si sola, no resol el conflicte entre l’Estat i Catalunya”, però que obre el camí a abordar-ne les causes i “respondre des de la negociació, donant l’última paraula a la ciutadania”
Declaració institucional del president Aragonès{"name":"2024/06/04/13/41/7174d617-36f4-4a6c-9c37-2569efe22ee4.jpeg","author":"Rubén Moreno","type":"0","location":"0","weight":245065}

The acting president of the Government of Catalonia, Pere Aragonès i Garcia, described the amnesty law passed by the Spanish Congress of Deputies this morning as “a victory for the country.”“The amnesty that seemed impossible is today a real victory for our country, which tells us that the citizens of Catalonia can achieve everything they set their minds to, and that the future is in our hands,” he emphasised.

In an institutional statement from the Palau de la Generalitat, the head of the Executive pointed out that the law “brings all judicial persecution of the independence movement to an end,” and constitutes “recognition that exercising our sovereignty can never be considered a crime.”

The President thanked those who “have placed their trust in the power of the word and in the power of negotiation and dialogue,” and expressed his “institutional recognition and solidarity” with all those affected by the repression. He stressed that the Government of the Generalitat and Catalan society as a whole will be “vigilant in ensuring that the amnesty is applied to everyone and as quickly as possible.”

“Today we have made the Spanish Government put an end to years of imprisonment and exile,” said the President, as well as judicial threats, disqualifications from office, fines and asset seizures, “which had no other purpose than to make us give up, bow our heads and abandon our ideas.” “But our political commitment to our country and to the rights and freedoms of the citizens of Catalonia is completely indestructible,” he said.

Despite the law being passed, Aragonès warned that “it will be necessary to continue defending it against those who wish to use all means possible to prevent it from becoming a reality,” and he maintained his conviction that “it is an opportunity to move forward in resolving the conflict over sovereignty with the Spanish Government.”

In this context, he argued that despite being “a very important step”, “the amnesty does not in itself resolve the conflict between the Spanish Government and Catalonia”, and that it will be necessary to “address the roots of the conflict and approach them through negotiation, embracing democratic principles and giving the citizens of Catalonia the final word.

“That is the opportunity that opens up before us today, which begins today with the passing of the amnesty law. For this reason, I am convinced that the amnesty is a historic milestone in terms of rights and freedoms, in democratic terms; a historic milestone on the road to full freedom that Catalan society will know how to use to the full,” he concluded.


El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès i Garcia, ha valorat com “una victòria de país” l’aprovació de la llei d’amnistia, aquest matí, al Congrés de Diputats. “Aquella amnistia que semblava impossible, avui és una autèntica victòria de país, que ens diu que la ciutadania de Catalunya pot aconseguir tot allò que es plantegi i que el futur és a les nostres mans”, ha subratllat.

El president Aragonès, ha fet una declaració institucional amb motiu de l'aprovació al Congrés de la llei d'amnistia
El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha fet una declaració institucional amb motiu de l'aprovació al Congrés de la llei d'amnistia. (Fotografia: Rubén Moreno)
{"name":"2024/05/30/15/43/4cb69d33-ab75-4597-affd-fc897bf24dc9.jpeg","author":"Rubén Moreno","type":"0","location":"0","weight":245065}

En una declaració institucional des del Palau de la Generalitat, el cap de l’Executiu ha remarcat que la llei representa “la fi de tota persecució judicial cap al moviment independentista”, i “el reconeixement que l’exercici de la nostra sobirania mai pot ser considerat un delicte”.

El president ha agraït als qui “han fet confiança en la força de la paraula i en la força de la negociació i el diàleg” i ha mostrat el seu “reconeixement institucional i solidaritat” a tots els afectats per la repressió. En aquest sentit, ha subratllat que el Govern de la Generalitat i el conjunt de la societat catalana estaran “amatents per tal que l’amnistia s’apliqui a tothom i amb la màxima celeritat possible”.

El president  Aragonès, ha fet una declaració institucional amb motiu de l'aprovació al Congrés de la llei d'amnistia
El president Aragonès, ha fet una declaració institucional amb motiu de l'aprovació al Congrés de la llei d'amnistia. (Fotografia: Rubén Moreno)
{"name":"2024/05/30/15/45/ed249cc3-7bef-4b80-8b8d-4062aa7e8f54.jpeg","author":"Rubén Moreno","type":"0","location":"0","weight":127566}

“Avui hem portat l’Estat a posar fi a anys de presó i d’exili”, ha ressaltat el president, així com a les amenaces judicials, inhabilitacions, multes i embargaments, “que no buscaven altra cosa que fer-nos claudicar, acotar el cap i abandonar les nostres idees”. “Però el nostre compromís polític amb el país, amb els drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya és totalment insubornable”, ha reblat.

Malgrat l’aprovació de la llei, Aragonès ha alertat que “caldrà seguir defensant-la davant dels qui volen impedir per tots els mitjans que sigui una realitat”, convençut que “és una oportunitat per desbloquejar la resolució del conflicte de sobirania amb l'Estat”.

En aquest context, ha defensat que, tot i ser “un pas importantíssim”, “l’amnistia per si sola no resol el conflicte entre l’Estat espanyol i Catalunya”, i que caldrà “abordar les arrels del conflicte i respondre-hi des de la negociació, abraçant els principis democràtics i donant l’última paraula a la ciutadania de Catalunya”.

“Aquesta és l’oportunitat que avui s’obre, que avui comença a caminar amb l’aprovació de la llei d’amnistia. Per això, estic convençut que l’amnistia és una fita històrica en termes de drets i llibertats, en termes democràtics; una fita històrica en el camí cap a la plena llibertat que la societat catalana sabrà aprofitar”, ha conclòs.

4  

Imatges

El president Aragonès, ha fet una declaració institucional amb motiu de l'aprovació al Congrés de la llei d'amnistia.

El president Aragonès, ha fet una declaració institucional amb motiu de l'aprovació al Congrés de la llei d'amnistia. 1967646

El president Aragonès, ha fet una declaració institucional amb motiu de l'aprovació al Congrés de la llei d'amnistia.

El president Aragonès, ha fet una declaració institucional amb motiu de l'aprovació al Congrés de la llei d'amnistia. 1162302

El president Aragonès, ha fet una declaració institucional amb motiu de l'aprovació al Congrés de la llei d'amnistia.

El president Aragonès, ha fet una declaració institucional amb motiu de l'aprovació al Congrés de la llei d'amnistia. 1095662

El president Aragonès, ha fet una declaració institucional amb motiu de l'aprovació al Congrés de la llei d'amnistia.

El president Aragonès, ha fet una declaració institucional amb motiu de l'aprovació al Congrés de la llei d'amnistia. 1568458