Amiant

President Aragonès: "Erradicar l'amiant és un repte de país i una prioritat absoluta del Govern"

event_note Nota de premsa

President Aragonès: "Erradicar l'amiant és un repte de país i una prioritat absoluta del Govern"

  1. El cap de l’Executiu i la consellera Jordà han presentat una nova línia d’ajuts de 50 milions d’euros per a la retirada de l’amiant de les cobertes
  2. Aquesta línia la gestionarà l’Agència de Residus de Catalunya, en el marc del Pla nacional per a l’eradicació de l’amiant a Catalunya que el Govern va aprovar dimarts
  3. 40 milions es destinaran a subvencionar la substitució de les cobertes per plaques fotovoltaiques per a autoconsum en activitats econòmiques, dins el programa Amiant per plaques
  4. Es continuarà subvencionant la retirada d’amiant per a particulars amb una dotació econòmica de 10 M €
El president i la consellera durant la presentació. Autor. Arnau Carbonell
El president i la consellera durant la presentació. Autor. Arnau Carbonell
{"name":"2023/03/24/13/40/1366326f-62dd-4f9b-938b-3e8bd1dd2606.jpg","author":"Arnau Carbonell","type":"0","location":"0","weight":119893}

El president de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, ha assegurat aquest matí que “erradicar l’amiant és un repte de país i una prioritat absoluta” i que el compromís del Govern amb la seva retirada “és total i absolut”. Amb aquestes paraules el cap de l’Executiu ha iniciat la presentació del projecte estratègic Amiant per plaques, que preveu destinar 40 milions d’euros a subvencionar la substitució de cobertes amb amiant per plaques fotovoltaiques per a autoconsum en l’àmbit privat. L’elevada dotació pressupostària la converteix en la convocatòria de subvencions més elevada de la història per a la retirada de cobertes d’amiant.

El projecte, impulsat pel Departa­ment d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, forma part del Pla Nacional per a l’Eradicació de l’Amiant 2023-2032, aprovat aquest passat dimarts.

El president ha destacat el caràcter “transformador” de la mesura, que substituirà unes cobertes amb “un material contaminant i perjudicial per la salut” per cobertes que “generaran energia de forma harmònica amb el planeta i en lluita contra el canvi climàtic”.

Aragonès ha estat acompanyat per la Consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, qui ha donat els detalls d’aquests ajuts històrics que volen donar un impuls per apropar Catalunya a la realitat d’amiant zero. La presentació s’ha fet a Sant Vicent de Castellet, després que el president i la consellera visitessin el Mas El Terròs, que té amiant a una part de la seva coberta.


El sector productiu, principal beneficiat

Fins ara, les convocatòries d’ajuts per a retirada de l’amiant anaven dirigides únicament a particulars. La convocatòria de 2023 destina per primer cop 40 milions d’euros per a la retirada de residus de cobertes que continguin amiant, i la instal·lació d'autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes de l’immoble en les quals s’hagi retirat l’amiant, i on s’hi desenvolupi o s’hi hagi desenvolupat una activitat econòmica. És a dir, a edificis que allotgin o hagin allotjat indústries o altres activitats comercials o agràries.

El president amb el director de l'Agència de Residus de Catalunya
El president amb el director de l'Agència de Residus de Catalunya
{"name":"2023/03/24/13/53/d85e965e-cb4c-43ed-bebd-78cf053f79d3.jpeg","author":"Arnau Carbonell","type":"0","location":"0","weight":314870}

“Dins del sector productiu, s’afavorirà especialment les explotacions del sector primari”,ha explicat el president, perquè al sector agroramader es manté una presència molt important d’amiant. I també “les produccions petites” com la que avui ha estat escenari de la presentació, “perquè sabem les dificultats que hi ha per fer front a les inversions i també contribuïm a què segueixin jugant aquest paper fonamental per la cohesió territorial i l’economia distribuïda”.

“Defensem la salut de les persones, acompanyem en la transició energètica que ha d’afrontar el nostre país i ho fem per generar uns sectors productius molt més competitius en reduir els costos energètics”, ha afegit.

Aragonès ha destacat que el projecte Amiant per plaques “cobreix el 100% de la despesa: la retirada, el transport i el tractament dels residus dels elements que continguin amiant, així com la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a les cobertes d’amiant afectades”.

El període d'elegibilitat de la despesa és des de l’1 de gener de 2023 fins a 24 mesos després de la resolució d'atorgament. Els imports variaran segons les dimensions de la coberta a retirar i el tipus d’activitat econòmica que es realitza a l’edifici. Si les cobertes i altres elements que continguin amiant se substitueixen per plaques fotovoltaiques d’autoconsum, aquestes també seran objecte d’ajut.

Per la seva part, la consellera Jordà ha assegurat que, “amb aquest programa, prioritzem el desenvolupament de les energies renovables amb la mínima afectació a l’entorn, tal i com és l’encàrrec de la Llei del Canvi Climàtic que vam promoure el 2021, i garantim que hi hagi generació d’energies netes allà on es difícil imaginar que n’hi podria haver”. Amb el suport del Govern, “l’autoconsum serà una realitat en granges familiars i, per suposat, en qualsevol altre indret del nostre país”, ha reblat la consellera.

“Tot i que només amb cobertes no és possible garantir la demanda elèctrica d’una Catalunya climàticament neutra, cada megawatt que posem en una coberta és una menor ocupació del sòl per a usos energètics i, sobretot, un pas endavant en la consolidació del nou model energètic del nostre país”, ha afirmat.


10 milions per a habitatges particulars

El pressupost pel 2023 incorpora en total 50 milions d’euros destinats a eliminar la presència de fibrociment,40 a través del projecte Amiant per plaques i 10 més per ajudes a la retirada d’amiant de particulars. “És l’esforç més important que hem fet en un sol any com a país per avançar de forma determinant en l’eradicació de l’amiant”, ha destacat el president, que ha assegurat que és un pas més per assolir l’objectiu que “Catalunya sigui abans del 2032 un país lliure d’amiant”.

Els 10 milions restants de la convocatòria aniran novament destinats a propietaris individuals o comunitats de veïns d’habitatges que continguin elements d’amiant, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

La despesa subvencionable abasta els conceptes de retirada, transport i tractament dels residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant. Aquests treballs s’hauran de realitzar per una empresa autoritzada en el registre de l’Agència de Residus de Catalunya.


Compromisos cap a l’amiant zero a Catalunya

La gran majoria de residus d'amiant sorgeixen dels enderrocs, de les reparacions i de les operacions de retirada de materials amb amiant en edificis, instal·lacions i maquinària i s’han de recollir de forma separada de la resta de residus que es puguin generar. A finals de l’any 2019, la Generalitat va constituir la comissió interdepartamental per a l’eradicació de l’amiant a Catalunya, que va aprovar el passat dimarts el Pla Nacional per a l’Eradicació de l’Amiant 2023-2032.

El Pla permetrà assolir l’objectiu fixat per la Unió Europea de retirar l’amiant de tots els edificis públics abans del 2028 i del conjunt del territori abans de l’any 2032 i es basa en 21 actuacions organitzades en quatre àmbits: identificació, retirada, prevenció i nou marc normatiu.

Entre altres mesures incloses en el pla i ja iniciades, la Generalitat està treballant en l’elaboració del cens de l’amiant a Catalunya. De la mateixa manera que en el cas de Badia del Vallès, en el qual l’elaboració del mapa de l’amiant va ser determinant per poder elaborar un pla i després actuar, el Govern ho vol fer a nivell nacional. Es tracta d’un un projecte molt ambiciós, fet amb la col·laboració amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i que s’executarà entre 2022 i 2023 amb un cost aproximat de 700.000 €.

Durant el 2023, el Govern vol també iniciar els tràmits de la Futura Llei d'eradicació de l'amiant. Inclosa en el Pla normatiu del Govern, s’ha fet una important consulta pública i tot fa preveure que pugui ser aprovada pel Govern i així iniciar el tràmit parlamentari al llarg del 2023 per la seva aprovació definitiva.

Els ajuts que es publiquen ara van en la línia de les accions que promou la Comissió, segons la normativa europea que persegueix l’eliminació segura de l’amiant. Aquest producte està prohibit a Catalunya des de 2001, tot i que es calcula que l’amiant instal·lat encara suposa més de quatre milions de tones de fibrociment, una gran part del qual ha arribat o està arribant al final de la seva vida útil, el què significa que comença a resultar perillós per a la salut humana.

undefined
undefined
undefined
undefined