El Govern ha culminat el desplegament de la Llei de la ciència de Catalunya (LCC) dins del calendari previst amb la presentació aquesta tarda al Ple de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI), presidit pel president Pere Aragonès i Garcia, de les estratègies catalanes de ciència oberta i d’igualtat de gènere a la ciència.

Després d’haver estat aprovada per una àmplia majoria parlamentària el desembre de 2022, el desplegament de la norma marc del sistema de recerca de Catalunya s’ha fet efectiu dins del termini previst de12 mesos posterior a la seva entrar en vigor al gener de 2023. Al llarg d’aquests any de recorregut, s’ha donat compliment a la posada en marxa dels òrgans de governança contemplats a la llei: la CIRI, l’organisme de coordinació interna del Govern en polítiques de recerca, i el Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya (CORICAT), màxim ens assessor del Govern en polítiques de recerca i innovació conformat per 14 personalitats de relleu del món de l’R+D+I i presidit pel Dr. Joan Massagué. El Govern, les universitats, els centres de recerca CERCA i el Parlament, a més, també han nomenat els membres que els representaran al tercer dels òrgans previstos a la LCC, el Consell del Mecenatge en Recerca, Desenvolupament i Innovació.

Paral·lelament, el Govern ha culminat la redacció dels quatre plans i estratègies inclosos en el desplegament de la LCC. El passat mes de juliol, es va aprovar el Pla estratègic Universitari en Recerca d'Excel·lència, mentre que el Pla d’Innovació i Transferència del Coneixement va ser referendat el passat mes de desembre. Finalment, en el marc de la quarta reunió del Ple de la CIRI celebrada aquesta tarda al Palau de la Generalitat s’han presentat les dues estratègies restants:

• Estratègia d’igualtat de gènere en la ciència. Pretén avançar en la igualtat efectiva de dones i homes en tots els agents de recerca, corregint les desigualtats de gènere en les diferents fases de la carrera científica i en les posicions de lideratge. Incorpora mesures per eliminar obstacles i barreres sistèmiques, biaixos implícits i estereotips, així com per prevenir i reparar qualsevol forma de violència masclista.

Estratègia catalana de ciència oberta. Amb l’objectiu de millorar la pràctica de la recerca i augmentar l’impacte social de la ciència, així com la seva contribució al progrés científic i als objectius de desenvolupament sostenible. Preveu accions per afavorir l’accés obert a les publicacions científiques, la gestió de les dades de recerca i l’optimització d’infraestructures, entre d’altres.

El Ple de la CIRI també ha revisat el nou Model d’anàlisi de l’impacte dels resultats de la recerca en la societat, un instrument estratègic per contribuir a incorporar la cultura de l’impacte en la pràctica de la recerca i la difusió de l’impacte dels resultats de la recerca entre la ciutadania. La proposta servirà per valorar i analitzar l’impacte de la recerca ja produïda, posant el focus en aspectes com ara la promoció, el retiment de comptes, l’anàlisi i l’aprenentatge, l’assignació de recursos, el reconeixement o la transformació.

2  

Imatges

Ple de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI).

Ple de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI). 139105

Ple de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI).

Ple de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI). 148833