1. El cap de l’Executiu, acompanyat del conseller Mascort, ha inaugurat l’espai Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia, amb què la Generalitat participa en el marc de la fira Alimentaria

Speaking this morning at the Alimentaria fair, the President of the Government of Catalonia, Pere Aragonès i Garcia, underscored the significance of Catalonia being named World Region of Gastronomy for 2025, stating that it presents “a unique opportunity to showcase the excellence of our products, cuisine, our nation and our food industry”.

Catalonia will thus become the first European region to receive this distinction, an acknowledgement that the head of the Catalan Government assured the country receives with “responsibility” and one that has been granted to us “because we have been able to showcase Catalan cuisine worldwide”. “The World Region of Gastronomy 2025 must also serve as an incentive for us to reaffirm our model and the gastronomic values ​​that have brought us to this point,” said the president, while stressing that “the excellence of our gastronomy is the result of the work we have done so well throughout the entire value chain”.

In this respect, President Aragonès called for “recognition” for all the collectives that are involved in this chain and, especially, “for all of us to make a commitment to them so that they can all earn a dignified livelihood commensurate with the product and the work they do, from primary sector producers to product processors, research and innovation centres, and ultimately to retailers”. “Because they are all absolutely essential in enabling us to come this far and, above all, to ensure a great future for the sector,” he added.

Aragonès assured that Alimentaria “will once again allow us to underscore Catalonia’s leadership in the field of food and gastronomy” and to share with the rest of the world “our agri-food production, our products and also the admiration generated by Catalan cuisine”.

“It is a very good day to recognise the sector and highlight its importance for the country as a whole,” said the president who, in addition to vindicating its role in feeding the country, also highlighted its economic importance. “It is a sector that employs 177,000 people in our country, that represents 19% of gross domestic product and that plays a key role in the structure of Catalonia as a whole. Therefore, it is a source of pride for the country,” he stated.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, ha reivindicat aquest matí des de la fira Alimentaria la rellevància que Catalunya sigui el 2025 Regió Mundial de la Gastronomia, “una oportunitat única per posar en valor l'excel·lència dels nostres productes, de la nostra cuina, del nostre territori i de la nostra indústria alimentària”.

Catalunya es convertirà així en la primera regió europea que rep aquesta distinció, un reconeixement que el cap de l’Executiu ha assegurat que el país rep amb “responsabilitat”, i que ens han atorgat “perquè hem sabut projectar la cuina catalana arreu del món”. “La Regió Mundial de la Gastronomia 2025 també ha de ser un incentiu que ens porti a la reivindicació del nostre model i dels valors gastronòmics que ens han portat fins aquí”, ha assenyalat el president, al mateix temps que ha destacat que “l'excel·lència de la nostra gastronomia és el resultat de la feina ben feta al llarg de tota la cadena de valor”.

El president Aragonès durant la seva intervenció
El president Aragonès durant la seva intervenció (Fotografia: Arnau Carbonell)
{"name":"2024/03/18/14/45/62cb17ab-bca8-4140-9fd9-cac01d991d33.jpg","author":"Arnau Carbonell ","type":"0","location":"0","weight":119552}

En aquest sentit, el cap de l’Executiu ha instat a “reivindicar” tots els col·lectius que estan implicats en aquesta cadena i, especialment, “a comprometre'ns amb ells perquè tots es puguin guanyar la vida amb dignitat a l'alçada del producte i de la feina que fan, des dels productors del sector primari, passant pels elaboradors de productes, pels centres de recerca i innovació, fins als venedors finals”. “Perquè tots són absolutament essencials per haver arribat fins aquí i sobretot per assegurar un gran futur per al sector”, ha afegit.


Fira Alimentaria

El cap de l’Executiu ha pronunciat aquestes paraules durant l’acte d’inauguració de l’espai Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia, amb què la Generalitat participa en la fira Alimentaria, i a través del qual el país es projectarà en aquest certamen com a regió enogastronòmica de referència mundial.

El president, acompanyat del conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, també ha visitat l’espai Innova.cat, amb el qual la Generalitat, a través de l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries) i Prodeca (Promotora d’Aliments Catalans), donarà veu a les empreses que estan treballant en la innovació en el sector agroalimentari.

El president Aragonès durant la visita (Fotografia: Arnau Carbonell)
El president Aragonès durant la visita (Fotografia: Arnau Carbonell)
{"name":"2024/03/18/14/46/10a96ab5-bb56-4b9b-8eaa-cf39c60ba0ad.jpg","author":"Arnau Carbonell ","type":"0","location":"0","weight":164527}

El president ha assegurat que Alimentaria “ens permetrà una vegada més subratllar el lideratge de Catalunya en l’àmbit de l’alimentació i la gastronomia” i compartir amb la resta del món “la producció agroalimentària, els nostres productes i també l’admiració que genera la gastronomia catalana”.

Enguany, la fira compta amb una àmplia presència empresarial, amb més de 375 empreses catalanes, 60 de les quals participaran als diferents pavellons de Catalunya que organitza Prodeca. La participació agrupada de les empreses catalanes té l’objectiu de presentar Catalunya internacionalment i projectar el sector agroalimentari en tres dels salons de què disposa la fira en aquesta edició.

“És un molt bon dia per reivindicar el sector i posar en valor la importància que té pel conjunt del país”, ha assenyalat el president que, a més de reivindicar el seu paper en l’alimentació del país, també ha posat de rellevància la importància que té a nivell econòmic. “És un sector que dóna feina a 177.000 persones al nostre país, que representa el 19% del producte interior brut i que té un paper clau a l'hora de vertebrar la Catalunya sencera. Per tant, és un orgull pel país”, ha manifestat.

Per la seva part, el conseller Mascort ha subratllat que “les empreses que avui són aquí representades són una de les baules més destacades de la cadena alimentària”, i ha apuntat que el reconeixement de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia “ens l’han donat perquè els nostres productors, elaboradors i transformadors fan del nostre país un cas únic al món”. “Aquesta manera que tenim d’expressar-nos a través dels nostres productes és el que ha merescut aquest guardó que al llarg de l’any que ve serem capaços de posar en valor”, ha destacat.

2  

Imatges

Fotografia de l'acte

Fotografia de l'acte 119552

El president Aragonès durant la visita

El president Aragonès durant la visita 164527