1. El cap de l’Executiu ha intervingut en l’acte d’obertura de la Conferència del Decenni de l’Oceà 2024 de la UNESCO, durant la qual es proclamarà la Declaració de Barcelona

The President of the Government of Catalonia, Pere Aragonès, stressed this morning, during the opening event of the 2024 Ocean Decade Conference, that “we are proud to be part of the solutions to the great challenges facing the seas and oceans”. And he added that Catalonia “is one of the European territories whose economy is most dependent on the sea,” which accounts for almost 5% of the country’s employment.

Along the same lines, he emphasised that the sea “represents not only an economic dimension, but, as the Mediterranean country that we are, it has a cultural dimension and contributes to the construction of a shared identity, which unites us as a society, as a nation, and as a people”.

During the event, which took place at the Barcelona International Convention Centre, the head of the Executive also emphasised that the Barcelona Declaration will be proclaimed at this Ocean Decade Conference, and stressed that “it is an honour that the capital of Catalonia should give its name to such an important agreement, a road map for the preservation of life in the seas and oceans, and, consequently, for the whole planet”.

Pere Aragonès recalled that Catalonia has had its own maritime policy since 2016 and has promoted and planned a “maritime strategy with a 2030 time frame, in which science and innovation play a leading role in resolving the challenges we face”.


El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat aquest matí, durant l’acte inaugural de la Conferència del Decenni de l’Oceà 2024 de la UNESCO, que “ens omple d’orgull formar part de les solucions als grans reptes dels mars i oceans”. I ha afegit que Catalunya “se situa al capdavant dels territoris europeus amb una economia més dependent del mar”, que suposa gairebé un 5% de l’ocupació del país.

El president Aragonès durant la seva intervenció (Fotografia: Arnau Carbonell)
El president Aragonès durant la seva intervenció (Fotografia: Arnau Carbonell)
{"name":"2024/04/10/12/45/9cbcf010-95c9-4ede-81dd-9a7728514ea2.jpg","author":"Arnau Carbonell ","type":"0","location":"0","weight":139187}

En aquesta mateixa línia, ha destacat que el mar “no és només un àmbit econòmic, sinó que, com a país mediterrani que som, té una dimensió cultural i de construcció d’un nosaltres compartit, que ens cohesiona com a societat, com a nació i com a poble”.

Durant l’acte, que ha tingut lloc al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, el cap de l’Executiu també ha posat de relleu que en aquesta Conferència del Decenni de l’Oceà es proclamarà la Declaració de Barcelona, i ha subratllat que “és un honor que la capital de Catalunya doni nom a un acord tan important, un full de ruta per la preservació de la vida als mars i oceans, i, en conseqüència, a tot el planeta”.

Acte inaugural de la Conferència del Decenni de l'Oceà 2024  (Fotografia: Arnau Carbonell)
Acte inaugural de la Conferència del Decenni de l'Oceà 2024 (Fotografia: Arnau Carbonell)
{"name":"2024/04/10/12/49/61be220c-7ecb-4555-95d3-2e4e87896246.jpg","author":"Arnau Carbonell ","type":"0","location":"0","weight":154927}

Pere Aragonès ha recordat que Catalunya té una política marítima pròpia des del 2016 i ha impulsat i planificat una “estratègia marítima amb horitzó 2030, amb la qual la ciència i la innovació passen a tenir un paper protagonista per a resoldre els reptes que tenim al davant”.

L’acte inaugural ha comptat amb la participació de diferents líders internacionals, com ara la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, amb qui el president Aragonès es reunirà aquest migdia al Palau de la Generalitat. Aquesta trobada té com a precedent la que van mantenir a París el 19 de novembre del 2021, quan el president i la directora general van signar un acord de cooperació per al període 2021-2025.2  

Imatges

Fotografia de l'acte inaugural de la Conferència del Decenni de l'Oceà 2024

Fotografia de l'acte inaugural de la Conferència del Decenni de l'Oceà 2024 154927

 Fotografia del president Aragonès a l'acte inaugural de la Conferència del Decenni de l'Oceà 2024

Fotografia del president Aragonès a l'acte inaugural de la Conferència del Decenni de l'Oceà 2024 139187