Presa possessió membres Consell Garanties Estatutàries