Compareixença del president Aragonès després de reunir-se amb el Consell Acadèmic per l'Acord de Claredat (19.04.23)