Compareixença del president Aragonès posterior a la salutació de la XXVII cimera hispano-francesa