Segona edició del Pregunta al President, aquesta vegada a Bellpuig